ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑ «Η ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ» 

 
 

 

Ο Παγκρήτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία «Η Ηλιαχτίδα» ιδρύθηκε το 1992 στο Ηράκλειο από ευαισθητοποιημένους πολίτες και αποτελεί πιστοποιημένο φορέα παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Κύριος σκοπός του Συλλόγου, σύμφωνα με το καταστατικό του,  αποτελεί η παροχή  στα παιδιά και στους έφηβους με καρκίνο που κατάγονται από την Κρήτη ή νοσηλεύονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα της Κρήτης ή μεταβαίνουν σε άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα, κατόπιν παραπομπής από τα νοσηλευτικά ιδρύματα της Κρήτης και στις οικογένειές τους, ψυχολογικής, ηθικής, υλικής και κάθε μορφής συμπαράστασης και μέριμνας και  η προάσπιση και προώθηση με κάθε νόμιμο τρόπο των ιατρικών, ηθικών, κοινωνικών και υλικών συμφερόντων αυτών.

Επικουρικά, σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητές του, ο Σύλλογος παρέχει τα ανωτέρω και σε παιδιά και έφηβους που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία της Κρήτης με άλλες σοβαρές και απειλητικές για τη ζωή τους ασθένειες ή  με σπάνιες ή με χρόνιες παθήσεις.

Η Ηλιαχτίδα απευθύνεται σε κάθε πολίτη με αίσθημα ευθύνης και διάθεση προσφοράς που επιθυμεί να ενταχθεί στο δυναμικό της, προσφέροντας έργο, είτε ως μέλος είτε και ως εθελοντής.

Τα έσοδα του Συλλόγου προέρχονται από συνδρομές μελών, δωρεές, χορηγίες και από κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις που η Ηλιαχτίδα οργανώνει ή συμμετέχει. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Κόσμων 6
Ηράκλειο Κρήτης

Τηλ.: 2810 342544
E-mail: info@iliahtida.org

 

Επαφή

Ο Κόσμος των Σπανίων Παθήσεων - Ελίνα Μιαούλη

© 2014 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Υλοποιήθηκε από Webnode