Εurordis: Έρευνα για τη μη ενδεδειγμένη χρήση φαρμάκων σε Σπάνιες Παθήσεις

2012-11-23 12:27

Όταν οι γιατροί συνταγογραφούν ένα φάρμακο για χρήση διαφορετική από εκείνην που ενδείκνυται στις οδηγίες, τότε μιλάμε για μη “ενδεδειγμένη” χρήση ενός σκευάσματος. Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, όταν το φάρμακο έχει συνταγογραφηθεί για μία διαφορετική νόσο από εκείνην για την οποίαν έχει κατασκευαστεί, ή όταν η δοσολογία διαφέρει από εκείνην που αναγράφεται στις οδηγίες. 

 

Αυτή η πρακτική είναι αρκετά γνωστή σε ασθενείς με σπάνιες παθήσεις, αν και μερικές φορές αγνοούν ότι στην ουσία ακολουθούν μία μη “ενδεδειγμένη” χρήση. Έτσι, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σπανίων Παθήσεων (EURORDIS), προκειμένου να κατανοήσει καλύτερα τη μη “ενδεδειγμένη” χρήση κάποιων φαρμάκων, ανέθεσε στην ομάδα εργασίας EURORDIS DITA (Drug Information, Transparency and Access) να διεξάγει πιλοτική έρευνα από τον Μάιο έως τον Ιούλιο του 2012.

 

Και πράγματι, η έρευνα συγκέντρωσε πάνω από 250 απαντήσεις σχετικά με τη μη “ενδεδειγμένη” χρήση περισσότερων από 100 διαφορετικών φαρμάκων για 90 διαφορετικές σπάνιες ασθένειες. Για παράδειγμα, υπήρξε γονέας που δήλωσε πως δίνει στο 6 μηνών παιδί του φάρμακο για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της επιληψίας από την οποία πάσχει, ενώ στις οδηγίες χρήσης του συγκεκριμένου σκευάσματος αναγράφεται πως δεν συνιστάται σε παιδιά ηλικίας από έξι μηνών έως τριών ετών.

 

Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων στο Λονδίνο τον περασμένο Σεπτέμβριο, και ήταν τόσο θετικά όσο και αρνητικά. Ειδικότερα, τα καλά νέα είναι πως το 86% των ερωτηθέντων δήλωσαν ικανοποιημένοι από την εμπειρία τους με τη μη “ενδεδειγμένη” χρήση φαρμάκων, αν και 3 στα 4 άτομα είπαν πως θα ήθελαν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα οφέλη, αλλά και τους κινδύνους από τη λήψη τους. Επίσης, τα στοιχεία έδειξαν πως 1 στους 4 ερωτηθέντες αγνοούσαν πως έκαναν μη ενδεδειγμένη χρήση, ενώ το ένα τρίτο δήλωσε πως παρουσίασε παρενέργειες.

 

Τώρα, ο EURORDIS σκοπεύει να συνεχίσει την έρευνά του, περιλαμβάνοντας αυτήν τη φορά περισσότερους ασθενείς σε περισσότερες χώρες, ενώ μελλοντικά του σχέδια είναι:

 

  • Η δημιουργία βάσης δεδομένων σχετικά τη μη “ενδεδειγμένη” χρήση φαρμάκων σε διάφορες σπάνιες παθήσεις.

  • Η έναρξη διαλόγου με τις ρυθμιστικές αρχές σχετικά με τον τρόπο συγκέντρωσης περισσότερων στοιχείων σχετικά με τα οφέλη και τους κινδύνους της μη “ενδεδειγμένης” χρήσης φαρμάκων, ιδίως δε με τους εμπειρογνώμονες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, μιας και είναι οι πιο αρμόδιοι να μελετούν τα δεδομένα όταν αυτά θα είναι διαθέσιμα.

  • Το άνοιγμα συζήτησης σχετικά με την καθιέρωση μιας ξεκάθαρης “δήλωσης συναίνεσης”, και

  • Η μελέτη και άλλων πηγών πληροφοριών σχετικά με τη μη “ενδεδειγμένη” χρήση φαρμάκων σε σπάνιες ασθένειες, και κυρίως σε συνεργασία με τους επαγγελματίες υγείας.

 

Μετάφραση / Επιμέλεια: Ελίνα Μιαούλη

Πηγή: https://www.eurordis.org/fr/news/enquete-pilote-eurordis-sur-les-medicaments-utilises-hors-amm-pour-les-maladies-rares


 

Πίσω

Επαφή

Ο Κόσμος των Σπανίων Παθήσεων - Ελίνα Μιαούλη

© 2014 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Υλοποιήθηκε από Webnode