Ελπίδες από την πρώτη μελέτη για τη θεραπεία της Νωτιαίας Μυϊκής Ατροφίας

2019-10-18 11:32

 


 

Ελπιδοφόρα είναι τα αποτελέσματα της πρώτης μελέτης που ερευνά θεραπεία, η οποία στοχεύει στην βασική αιτία που προκαλεί τη Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία (SMA), εφόσον τα βρέφη πάρουν τη θεραπεία πριν ακόμη η νόσος δείξει συμπτώματα.

Τα δεδομένα από τη μελέτη NURTURE όπως δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Neuromuscular Disorders έδειξαν ότι τα βρέφη που άρχισαν τη θεραπεία με Nusinersen πριν από την εμφάνιση κλινικών συμπτωμάτων πέτυχαν εξαιρετικά αποτελέσματα συγκριτικά με τα δεδομένα της φυσικής πορείας της νόσου.

Έως και τον Μάρτιο του 2019, όλοι οι συμμετέχοντες ήταν εν ζωή, χωρίς την ανάγκη για μόνιμη αναπνευστική υποστήριξη, και βίωσαν συνεχείς βελτιώσεις, με την πλειοψηφία να επιτυγχάνει κινητικά ορόσημα σε χρονοδιαγράμματα συμβατά με την κανονική ανάπτυξη. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν επίσης τη διατήρηση της επίδρασης της θεραπείας, με τα παιδιά να σημειώνουν πρόοδο σε όλη τη διάρκεια της μελέτης.

Ο Darryl De Vivo, Καθηγητής Νευρολογίας και Παιδιατρικής στο Columbia University Irving Medical Center της Νέας Υόρκης δήλωσε: «Αυτή η πρωτοποριακή μελέτη έχει ξεπεράσει κατά πολύ αυτό που θεωρούσαμε εφικτό, και επαναπροσδιορίσαμε τις προσδοκίες μας για το πώς η έγκαιρη θεραπεία βοηθά τα άτομα με SMA να επιτύχουν τα βέλτιστα αποτελέσματα. Τα εξαιρετικά και αξιοσημείωτα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν σε αυτήν τη μελέτη υπογραμμίζουν την κρίσιμη σημασία του νεογνικού ελέγχου και της έγκαιρης θεραπείας των ασυμπτωματικών βρεφών με SMA, πριν από την εμφάνιση οποιωνδήποτε κλινικών συμπτωμάτων».

Η NURTURE είναι μία μελέτη Φάσης 2 ανοιχτής επισήμανσης που βρίσκεται σε εξέλιξη για 25 βρέφη με γενετική διάγνωση της SMA (το πιθανότερο να αναπτύξουν SMA τύπου Ι ή ΙΙ) που έλαβαν την πρώτη δόση του Nusinersen σε προ-συμπτωματικό στάδιο της νόσου και σε ηλικία μικρότερη των έξι εβδομάδων. Η μελέτη, η οποία διεξάγεται σε 15 κέντρα σε 7 χώρες, έχει καταγράψει αποτελέσματα για χρονική διάρκεια έως και 45,4 μήνες. Σε σύγκριση με τα στοιχεία φυσικής ιστορίας της νόσου, τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν μια πρωτόγνωρη επίδραση στην αλλαγή της πορείας και της εξέλιξης της νόσου.

Έως και το Μάρτιο του 2019, όλα τα βρέφη στη μελέτη ήταν ηλικίας 25 μηνών και άνω, πέρα από την τυπική ηλικία εμφάνισης συμπτωμάτων για την SMA Τύπου Ι και Τύπου ΙΙ και ήταν εν ζωή, χωρίς την ανάγκη μόνιμης αναπνευστικής υποστήριξης.

Σε σύγκριση με τη φυσική ιστορία της νόσου, πολλά από αυτά τα βρέφη πιθανότατα θα είχαν πεθάνει ή θα απαιτούσαν μόνιμη αναπνευστική υποστήριξη κατά μέσο όρο στην ηλικία των 13,5 μηνών. Σε αμφότερα τα παιδιά με δύο και τρία αντίγραφα του γονιδίου SMN2, η θεραπεία με το Nusinersen έδειξε ταχεία εμφάνιση βελτίωσης και διατήρηση του αποτελέσματος, με τη μέση βαθμολογία στην κλίμακα λειτουργικής αξιολόγησης CHOP-INTEND να φτάνει την τιμή 64 για όλους τους συμμετέχοντες με τρία αντίγραφα του SMN2 (n = 10) και την τιμή 62,1 για εκείνους με δύο αντίγραφα του SMN2 (N = 15).

Επιπρόσθετα σημαντικά σημεία δείχνουν ότι:

  • Η πλειονότητα των συμμετεχόντων στη μελέτη πέτυχε κινητικά ορόσημα εντός του χρονικού πλαισίου που ορίζουν τα πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO), με το 100% να κάθεται χωρίς υποστήριξη και το 88% να περπατά ανεξάρτητα.

  • Τα σκορ στην κλίμακα HINE-2 αυξήθηκαν για όλους τους συμμετέχοντες, με τη μέση βαθμολογία, τόσο για τα άτομα με δύο ή τρία αντίγραφα του SMN2,να πλησιάζει το μέγιστο σκορ των 26 βαθμών κατά την τελευταία αξιολόγηση.

  • Το Nusinersen επέδειξε μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα έως σχεδόν τέσσερα χρόνια, με τους συμμετέχοντες να συνεχίζουν να σημειώνουν πρόοδο και ήταν καλά ανεκτό χωρίς να εντοπιστούν νέα θέματα ασφάλειας, έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια θεραπείας.


Αυτά τα δημοσιευμένα αποτελέσματα από τη μελέτη NURTURE παρουσιάστηκαν ήδη στο επιστημονικό συνέδριο Cure SMA Annual Conference του 2019 και στο 5ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Νευρολογίας (ΕΑΝ 2019, Oslo).
 

Η πρώτη θεραπεία
 

Το Nusinersen είναι η πρώτη θεραπεία που έχει εγκριθεί για τη θεραπεία βρεφών, παιδιών και ενηλίκων με Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία (SMA) και είναι διαθέσιμο σε περισσότερες από 40 χώρες. Έως τις 30 Ιουνίου 2019, περισσότεροι από 8.400 ασθενείς έχουν υποβληθεί σε θεραπεία με το συγκεκριμένο φάρμακο για χρονικό διάστημα έως και έξι έτη, συμπεριλαμβανομένου του πληθυσμού των ασθενών μετά την έγκριση και κυκλοφορία του φαρμάκου, του προγράμματος Διευρυμένης Πρόσβασης (Expanded Access Program, EAP) και των συμμετεχόντων σε κλινικές δοκιμές. Το Nusinersen είναι η μοναδική θεραπεία για την SMA που συνδυάζει την μεγάλη εμπειρία στην καθημερινή κλινική πρακτική και το υψηλότερο επίπεδο κλινικής τεκμηρίωσης σε ένα ευρύ φάσμα πληθυσμού ασθενών.

Η SMA είναι μια σπάνια, γενετική νευρομυϊκή ασθένεια που χαρακτηρίζεται από την απώλεια κινητικών νευρώνων στο νωτιαίο μυελό και στο εγκεφαλικό στέλεχος, με αποτέλεσμα τη σοβαρή, προοδευτική μυϊκή ατροφία και αδυναμία. Περίπου ένα στα 10.000 νεογνά θα διαγνωστούν με SMA, και άτομα όλων των ηλικιών επηρεάζονται από την ασθένεια. Είναι μία από τις κύριες γενετικές αιτίες βρεφικής θνησιμότητας.

Το Nusinersen αποτελεί ήδη θεμελιώδη θεραπεία για την SMA. Είναι ένα αντινοηματικό ολιγονουκλεοτίδιο (ASO), που αναπτύχθηκε από την Ionis και έχει σχεδιαστεί για να στοχεύει σε ένα από τα βασικά αίτια της SMA, αυξάνοντας την ποσότητα της πλήρους μήκους πρωτεΐνης επιβίωσης του κινητικού νευρώνα (SMN), η οποία είναι κρίσιμη για τη διατήρηση των κινητικών νευρώνων. Χορηγείται με ενδορραχιαία ένεση στο υγρό που περιβάλλει το νωτιαίο μυελό (εγκεφαλονωτιαίο υγρό), όπου βρίσκονται οι κινητικοί νευρώνες, παρέχοντας τη θεραπεία στο σημείο όπου ξεκινά η ασθένεια.

Διατηρεί σήμερα το μεγαλύτερο όγκο κλινικών δεδομένων στη SMA, με βάση τα στοιχεία από περισσότερους από 300 ασθενείς σε ένα ευρύ φάσμα πληθυσμού ασθενών, επιδεικνύοντας ένα ευνοϊκό προφίλ οφέλους / κινδύνου. Το φάρμακο αξιολογήθηκε σε δύο τυχαιοποιημένες, διπλά τυφλές ελεγχόμενες με εικονική θεραπεία (sham–controlled) μελέτες (ENDEAR και CHERISH) σε ασθενείς με πρώιμη και όψιμη έναρξη της νόσου, καθώς και από μελέτες ανοικτής επισήμανσης σε προ-συμπτωματικά βρέφη (NURTURE) και σε εφήβους με μεταγενέστερη έναρξη της SMA, που υποβλήθηκαν σε θεραπεία (CS2 / CS12).

Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν ήταν κεφαλαλγία, έμετος και οσφυαλγία, οι οποίες θεωρήθηκε ότι σχετίζονται με τη διαδικασία οσφυονωτιαίας παρακέντησης. Μηνιγγίτιδα, επικοινωνών υδροκέφαλος, άσηπτη μηνιγγίτιδα και υπερευαισθησία έχουν παρατηρηθεί σε μετεγκριτικό επίπεδο. Νεφρική τοξικότητα και ανωμαλίες της πήξης, συμπεριλαμβανομένης οξείας εμφάνισης χαμηλού αριθμού αιμοπεταλίων έχουν παρατηρηθεί μετά τη χορήγηση ορισμένων ASOs. Οι εργαστηριακές εξετάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση αυτών των σημείων.

Η Biogen έχει την άδεια για τα παγκόσμια δικαιώματα ανάπτυξης, παραγωγής και εμπορίας του Nusinersen από την Ionis Pharmaceuticals, Inc., μια εταιρεία ηγέτιδα στη θεραπευτική με αντινοηματικά ολιγονουκλεοτίδια. Η Biogen και η Ionis διεξήγαγαν ένα καινοτόμο πρόγραμμα κλινικής ανάπτυξης, το οποίο οδήγησε στην πρώτη έγκριση του φαρμάκου σε χρονικό διάστημα 5 ετών από την πρώτη δόση στον άνθρωπο το 2011.
 

Πηγή: healthmag.gr
 

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με την προϋπόθεση αναφοράς της πηγής.

Πίσω

Επαφή

Ο Κόσμος των Σπανίων Παθήσεων - Ελίνα Μιαούλη

© 2014 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Υλοποιήθηκε από Webnode