Εθνικό Δίκτυο Ακρίβειας στην Καρδιολογία και στην πρόληψη νεανικού αιφνίδιου θανάτου

2019-05-06 12:28

 


 

Το πρώτο Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας στην Καρδιολογία και στην Πρόληψη του Νεανικού Αιφνίδιου Θανάτου είναι γεγονός.  

Στους στόχους του νέου Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας περιλαμβάνονται η έρευνα για την πρόληψη του νεανικού αιφνίδιου θανάτου και η αύξηση της αποτελεσματικότητας των στοχευμένων παρεμβάσεων του Συστήματος Υγείας.

Τα σπάνια νοσήματα της καρδιάς είναι κατά κανόνα κληρονομικά νοσήματα και σχετίζονται κυρίαρχα με το φαινόμενο του νεανικού αιφνιδίου θανάτου. Η χώρα μας αποτελεί ένα φυσικό πάρκο κληρονομικών και σπανίων νοσημάτων. Με βάση υπάρχουσες μελέτες των τελευταίων δεκαετιών, είναι προφανές ότι στη χώρα μας και ιδιαίτερα στον νησιωτικό της χώρο, ενδημούν και κληρονομούνται γενετικά καρδιοαγγειακά νοσήματα με υψηλούς δείκτες θνησιμότητας (Νόσος της Νάξου, Νόσος Kohen, Νόσος Wilson, κα).

Ο αιφνίδιος θάνατος στη νεανική ηλικία έχει αιτία κυρίως τα κληρονομικά καρδιαγγειακά νοσήματα. Η πρόληψη του νεανικού αιφνιδίου θανάτου, επομένως, σχετίζεται με τη δυνατότητα διάγνωσης και αντιμετώπισης των κληρονομικών καρδιαγγειακών νοσημάτων σε κάθε χώρα.

Οι επόμενες δεκαετίες θα χαρακτηρίζονται αναμφισβήτητα από την εξέλιξη της μελέτης του γονιδιώματος και τις παρεμβάσεις σε γενετικές δομές με στόχο την προσωποποιημένη - εξατομικευμένη ιατρική των καρδιαγγειακών νόσων. Το νέο Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας, χρησιμοποιώντας τις εξελίξεις στη γενετική και στην πολυπαραμετρική προσέγγιση των νοσημάτων, θα δημιουργήσει μια Εθνική Τράπεζα Πληροφοριών με κλινικογενετικές συσχετίσεις για τα νοσήματα αυτά που θα αποτελέσει βάση για εξατομικευμένη προσέγγιση καρδιολογικών νοσημάτων στο εγγύς μέλλον.

Η δημιουργία του Επιδημιολογικού Χάρτη της χώρας από τις εθνικές καταγραφές για τον αιφνίδιο καρδιακό θάνατο και της εθνικής καταγραφής των κληρονομικών καρδιαγγειακών παθήσεων, με παράλληλο έλεγχο των οικογενειών και καταγραφή των αποτελεσμάτων, αναμένεται να έχει τα παρακάτω αποτελέσματα:

1.      Πρόληψη του νεανικού αιφνίδιου θανάτου.

2.      Αποκάλυψη των εστιών γενετικών νοσημάτων (φωλιές).

3.      Σπάσιμο της αλυσίδας της κληρονομικότητας με την προεμφυτευτική διάγνωση.

4.      Αύξηση της αποτελεσματικότητας των στοχευμένων παρεμβάσεων του συστήματος υγείας.

5.      Ανάπτυξη περαιτέρω των υποδομών μας, ώστε να συμμετέχουμε ισότιμα και να συμβάλλουμε σημαντικά στην προσπάθεια που γίνεται σήμερα στην Ευρώπη και στον κόσμο για την ανάπτυξη της εξατομικευμένης ιατρικής.

6.      Σταθερές βάσεις για μονάδα ιατρικής ακρίβειας σε εθνικό επίπεδο που θα διεκδικήσει ρόλο στην Ευρωπη και στα Βαλκάνια.
 

Η πρώτη δημόσια εκδήλωση της εμβληματικής δράσης «Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας στην Καρδιολογία και στην Πρόληψη του Νεανικού Αιφνιδίου Θανάτου» πραγματοποιήθηκε στις αρχές Απριλίου, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, με την παρουσία διακεκριμένων επιστημόνων και εκπροσώπων ερευνητικών φορέων. Την εκδήλωση διοργάνωσαν ο Τομέας Έρευνας και Καινοτομίας του ΥΠΠΕΘ, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και το Υπουργείο Υγείας.


Πηγή: ka-business.gr 
 

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με την προϋπόθεση αναφοράς της πηγής.
 

Πίσω

Επαφή

Ο Κόσμος των Σπανίων Παθήσεων - Ελίνα Μιαούλη

© 2014 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Υλοποιήθηκε από Webnode