Οι νεαροί ενήλικες με Κυστική Ίνωση πάσχουν από κατάθλιψη, και συχνά αμελούν τη θεραπεία τους, σύμφωνα με δανέζικη έρευνα

2016-08-25 17:47

 

Οι νεαροί ενήλικες με Κυστική Ίνωση (Κ.Ι.) είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς στην κατάθλιψη, με αποτέλεσμα να μην ακολουθούν πιστά τη θεραπευτική αγωγή τους, και άρα να έχουν μία αρκετά επιβαρυμένη ποιότητα ζωής, αναφέρουν ερευνητές.

Η μελέτη Associations between adherence, depressive symptoms and health-related quality of life in young adults with cystic fibrosis, η οποία εξέτασε τη σύνδεση ανάμεσα στη συμμόρφωση στη θεραπεία, στα συμπτώματα κατάθλιψης και στην ποιότητα ζωής σε σχέση με την υγεία σε νεαρούς ενήλικες με Κ.Ι., δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Springer Plus.

Η πρόγνωση για τα άτομα με αυτήν τη γενετική και χρόνια νόσο έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, και οι ενήλικες μπορούν πλέον να έχουν μία ανεξάρτητη και ισορροπημένη ζωή. Παρ' όλα αυτά, πολλοί ασθενείς με Κ.Ι. βρίσκουν την ένταξη των θεραπειών στη ζωή τους μία αρκετά δύσκολη πρόκληση. Μάλιστα, πρόσφατες εκθέσεις κατέδειξαν όχι μόνο κακή τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής για τα αναπνευστικά προβλήματα και χρήση των υποδομών υγειονομικής περίθαλψης, αλλά και υψηλό επιπολασμό της κατάθλιψης σε ορισμένους πληθυσμούς με ΚΙ.

Τώρα, οι ερευνητές εξέτασαν τη διασύνδεση ανάμεσα στη συμμόρφωση των ασθενών στη θεραπεία, στα συμπτώματα κατάθλιψης και στην ποιότητα ζωής σε σχέση με την υγεία (HRQoL) σε μία ομάδα νεαρών ενηλίκων με Κ.Ι. στη Δανία.

Ειδικότερα, δόθηκαν τρία τυποποιημένα ερωτηματολόγια σε 67 ασθενείς με Κ.Ι., ηλικίας από 18 έως 30 – η Κλίμακα συμμόρφωσης φαρμακοθεραπείας (Κλίμακα Morisky), η Kλίμακα εκτίμησης της κατάθλιψης (Κλίμακα MDI), και το Ερωτηματολόγιο για την Κυστική Ίνωση-Αναθεωρημένο (Έκδοση για Εφήβους/Ενήλικες).

Να πούμε ότι η Κλίμακα Morisky είναι ένα επικυρωμένο ερωτηματολόγιο στο οποίο ο ασθενής αξιολογεί μόνος του κατά πόσο τηρεί τη φαρμακευτική αγωγή που του έχει συνταγογραφηθεί. Περιλαμβάνει συγκεκριμένες συμπεριφορές σε ό,τι αφορά στη λήψη των φαρμάκων και προσδιορίζει κοινά εμπόδια για τη μη συμμόρφωση.

Σε ό,τι αφορά στην Κλίμακα MDI, αυτή αξιολογεί τα συμπτώματα κατάθλιψης, ενώ το ερωτηματολόγιο σχετικά με την Κ.Ι. είναι επίσης ένα επικυρωμένο και ασφαλές εργαλείο για την εκτίμηση της ποιότητας ζωής σε σχέση με την υγεία για ασθενείς με Κ.Ι. ηλικίας 14 ετών και άνω.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν, λοιπόν, ότι ένα σημαντικό ποσοστό των νέων (84%) είτε εργάζονται είτε είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης, ένα άλλο 3% είναι άνεργοι, και 13% αδυνατούν να εργαστούν για λόγους υγείας.

Επιπλέον, το 74% των ερωτηθέντων ανέφεραν χαμηλή ή κακή συμμόρφωση με τη συνταγογραφημένη φαρμακευτική αγωγή, και το 32,8% (που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο των συμμετεχόντων) ανέφεραν συμπτώματα κατάθλιψης. Σε ό,τι αφορά στην αξιολόγηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής (HRQoL), οι βαθμολογίες ήταν χαμηλές, ιδιαίτερα εκείνες που σχετίζονται με τη «ζωντάνια» και το «βάρος της θεραπείας». Επίσης, η χαμηλή HRQoL βαθμολογία που συνδέεται με τα συμπτώματα κατάθλιψης, καθώς και τα υψηλά ποσοστά κατάθλιψης τείνουν να αποδεικνύουν τη χαμηλή συμμόρφωση στις θεραπείες για την Κ.Ι..

Τα αποτελέσματα αυτά, σε μία ομάδα νεαρών ενηλίκων με Κ.Ι. από τη Δανία, δείχνουν ότι η τήρηση της συνταγογραφούμενης θεραπείας δεν είναι υψηλή, ενώ τα συμπτώματα της κατάθλιψης συχνά, επιβαρύνοντας έτσι την ποιότητα ζωής των ασθενών. Συνεπώς, τα εν λόγω ευρήματα υποστηρίζουν τις πρόσφατες συστάσεις για ετήσια εξέταση για κατάθλιψη και άγχος σε ασθενείς με Κ.Ι. (12 ετών και άνω), και υπογραμμίζουν την ανάγκη για συνεχή προσοχή της ψυχικής υγείας σε νεαρούς ενήλικες με Κ.Ι..

Συνολικά, οι ερευνητές έγραψαν: «Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι η θεραπεία της κατάθλιψης είναι ένας σημαντικός στόχος, ο οποίος μπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις στη λειτουργία των πνευμόνων, όπως και σε άλλα προβλήματα υγείας.»

 

Μετάφραση / Επιμέλεια: Ελίνα Μιαούλη
Πηγή: https://cysticfibrosisnewstoday.com/

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με την προϋπόθεση αναφοράς της πηγής.

Πίσω

Επαφή

Ο Κόσμος των Σπανίων Παθήσεων - Ελίνα Μιαούλη

© 2014 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Υλοποιήθηκε από Webnode