β-θαλασσαιμία: Δεδομένα νέας γονιδιακής θεραπείας υπόσχονται στους ασθενείς ανεξαρτησία από μεταγγίσεις έως έξι χρόνια

2020-12-09 12:05

 

 

Μακροχρόνια δεδομένα για τη γονιδιακή θεραπεία για τη β-θαλασσαιμία της bluebird bio καταδεικνύουν ότι οι ασθενείς σε διάφορες ηλικίες και γονότυπους επιτυγχάνουν ανεξαρτησία από μεταγγίσεις (TI)* και παραμένουν ελεύθεροι μεταγγίσεων για έως έξι χρόνια.

  • Όλοι οι ασθενείς που πέτυχαν ανεξαρτησία από μεταγγίσεις συνεχίζουν να παραμένουν ελεύθεροι μεταγγίσεων σε μία συνεχιζόμενη μελέτη μακροχρόνιας παρακολούθησης
  • Το 87% (13/15) των παιδιατρικών ασθενών σε μελέτες Φάσης 3 πέτυχε TI με διάμεση σταθμισμένη μέση τιμή Hb της τάξης του 11,3 (9,4 – 12,8) g/dL και παραμένουν ελεύθεροι μεταγγίσεων


Ειδικότερα, τα ενημερωμένα δεδομένα μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας και ασφάλειας, που αντανακλούν δεδομένα έως έξι χρόνων για τη γονιδιακή θεραπεία στη β-θαλασσαιμία σε ασθενείς με εξαρτώμενη από μετάγγιση β-θαλασσαιμία (TDT), παρουσίασε η εταιρία bluebird bio.

Η εταιρεία παρουσίασε, επίσης, αποτελέσματα από παιδιατρικούς ασθενείς στις μελέτες Φάσης 3 HGB-207 (Northstar-2) και HGB-212 (Northstar-3). Αυτά τα δεδομένα παρουσιάστηκαν στο 62ο Συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Αιματολογίας  (American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting and Exposition), που πραγματοποιήθηκε ψηφιακά 5-8 Δεκεμβρίου 2020.

«Το όραμά μας για τη γονιδιακή θεραπεία της bluebird bio για την εξαρτώμενη από μεταγγίσεις β-θαλασσαιμία είναι ότι μία εφάπαξ αγωγή θα καθιστούσε δυνατή τη δια βίου, σταθερή παραγωγή λειτουργικής αιμοσφαιρίνης», δήλωσε ο David Davidson, M.D., Γενικός Ιατρικός Διευθυντής, bluebird bio. «Όλοι οι ασθενείς στις μελέτες μας Φάσης 3, οι οποίοι πέτυχαν ανεξαρτησία από μεταγγίσεις τη διατήρησαν, με την ανθεκτικότητα του θεραπευτικού αποτελέσματος που υπογραμμίζεται από τα δεδομένα ασθενών που συμμετείχαν σε προηγούμενες μελέτες μας, φτάνοντας σε πενταετή ανεξαρτησία από μεταγγίσεις. Επιπροσθέτως, η ανεξαρτησία από μεταγγίσεις παρατηρήθηκε σε παιδιατρικούς, έφηβους και ενήλικους ασθενείς διαφόρων γονότυπων – υποδηλώνοντας ότι τα αποτελέσματα αυτής της γονιδιακής θεραπείας μπορεί είναι σταθερά ανεξαρτήτως ηλικίας ή γονοτύπου».

 

Η εξαρτώμενη από μεταγγίσεις β-θαλασσαιμία


Είναι μια σοβαρή γενετική ασθένεια που προκαλείται από μεταλλάξεις στο γονίδιο β-σφαιρίνης που έχουν ως αποτέλεσμα μειωμένη ή σημαντικά μειωμένη αιμοσφαιρίνη (Hb). Προκειμένου να επιβιώσουν, τα άτομα με εξαρτώμενη από μεταγγίσεις β-θαλασσαιμία χρειάζονται χρόνιες μεταγγίσεις αίματος, ώστε να διατηρηθούν κατάλληλα επίπεδα αιμοσφαιρίνης. Αυτές οι μεταγγίσεις ενέχουν τον κίνδυνο προοδευτικής βλάβης σε πολλαπλά όργανα λόγω αναπόφευκτης υπερφόρτωσης σιδήρου αν δεν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με θεραπεία αποσιδήρωσης για την απομάκρυνση της περίσσειας σιδήρου από το σώμα.

Η γονιδιακή θεραπεία της bluebird bio για τη β-θαλασσαιμία είναι μια εφάπαξ γονιδιακή θεραπεία που προσθέτει λειτουργικά αντίγραφα μιας τροποποιημένης μορφής του γονιδίου β-σφαιρίνης (βA-T87Q- γονίδιο σφαιρίνης) στα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα του ασθενούς (HSC). Μόλις ένας ασθενής λάβει το γονίδιο βA-T87Q-σφαιρίνης, έχει τη δυνατότητα να παράγει HbAT87Q, που αποτελεί αιμοσφαιρίνη ενηλίκων που προέρχεται από τη γονιδιακή θεραπεία, σε επίπεδα που μπορούν να εξαλείψουν ή να μειώσουν σημαντικά την ανάγκη μετάγγισεων. Σε μελέτες αυτής της γονιδιακής θεραπείας, ως TI ορίζεται η έλλειψη ανάγκης για μεταγγίσεις ερυθρών αιμοσφαιρίων για τουλάχιστον 12 μήνες ενώ διατηρείται ένας σταθμισμένος μέσος όρος Hb τουλάχιστον 9 g/dL.

 

Από τις 3 Μαρτίου 2020, συνολικά 60 παιδιατρικοί, έφηβοι και ενήλικοι ασθενείς, συμπεριλαμβανομένων 10 ασθενών με τουλάχιστον πέντε χρόνια παρακολούθησης και ενός με τουλάχιστον έξι χρόνια, με βάση τους γονότυπους της εξαρτώμενης από μετάγγιση β θαλασσαιμίας έχουν λάβει αυτή τη γονιδιακή θεραπεία στις μελέτες Φάσης 1/2 HGB-204 (Northstar) και HGB-205 και τις μελέτες Φάσης 3 HGB-207 (Northstar-2) και HGB-212 (Northstar-3). Τα δεδομένα από τις κλινικές μελέτες της bluebird bio Φάσης 1/2 και Φάσης 3 περιλαμβάνουν περισσότερα από 160 χρόνια εμπειρίας ασθενών.

 

*Η ανεξαρτησία από μεταγγίσεις (TI) ορίζεται από τα πρωτόκολλα μελέτης της γονιδιακής θεραπείας της bluebird bio για β θαλασσαιμία ως μη λήψη μετάγγισης για τουλάχιστον 12 μήνες και διατήρηση σταθμισμένου μέσου επιπέδου αιμοσφαιρίνης (Hb) 9 g/dL ή υψηλότερου

 
Πηγή: dailypharmanews.gr

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με την προϋπόθεση αναφοράς της πηγής.

Πίσω

Επαφή

Ο Κόσμος των Σπανίων Παθήσεων - Ελίνα Μιαούλη

© 2014 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Υλοποιήθηκε από Webnode